Ako maľovať steny

Pri maľovaní stien je potrebné myslieť na viacero faktorov. 

Správne podmienky

Vhodnejšie je maľovať za denného svetla, najmä pri menších praktických skúsenostiach. Je potrebné maľovať v rozmedzí teplôt, ktoré sú uvedené na obaloch farieb. Zvyčajne je to medzi 10–30°C. Zodpovedajúcu teplotu majú mať aj steny a farba. Ani vlhkosť vzduchu by nemala byť extrémne vysoká.

Správny postup

Postup maľovania je vhodné voliť tak, aby maľované plochy neboli tienené. Najskôr sa maľuje strop. Zvyčajne sa postupuje od okna ku dverám. Ďalšia vrstva sa nanáša na predchádzajúcu v časových intervaloch podľa údajov na etikete, zvyčajne po miernom zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Hrúbka vrstvy nanášanej farby a počet vrstiev sa prispôsobuje podkladu. Na prekrytie svetlých farieb stačí menšia hrúbka. Rovnako na hladký povrch je menšia spotreba farby.

Správne riedenie

Farba sa zriedi v rozmedzí podľa návodu tak, aby sa dobre nanášala a náter mal pekný vzhľad. Na prvý náter sa farba zriedi zvyčajne trochu viac a pre druhý náter sa často neriedi vôbec.

Maľovanie maliarskou štetkou

Pred začatím práce je lepšie namočiť maliarsku štetku do vody. Tým sú štetiny jemnejšie a pri drevených maliarskych štetkách štetiny lepšie držia, neuvoľňujú sa a nevypadávajú. V poslednej dobe je obľúbenejšia plochá maliarska štetka.

Maliarsku štetku je vhodné použiť najmä na prvý náter, aby sa farba dobre votrela do podkladu, najmä do hrubej omietky. Maliarska štetka sa namáča do farby približne z jednej tretiny a vždy sa čiastočne utrie o okraj nádoby. Farba sa rozotrie niekoľkými ťahmi. Nie je potrebné farbu rozotierať krížom. Vzhľad náteru je lepší, keď sa pri natieraní tzv. z náteru vysúva. To znamená, že posledné ťahy maliarskej štetky prekrývajú nasadenie a jej obraty. Podobne sa použije aj štetec na nátery v rohoch, okolo okien, dverí atď.

Strop sa natiera postupne v pruhoch o šírke približne 1 meter. Ak sa robia dva nátery je možné robiť prvý náter kolmo na svetlo dopadajúce do miestnosti. Vrchný náter je vždy lepšie nanášať jedným smerom v smere dopadajúceho svetla.

Maľovanie valčekom

Dôležitá je voľba vhodného valčeka, pretože vzhľad náteru závisí nielen od použitej farby a podkladu, ale aj od typu valčeka. S hladšími valčekmi s kratšími a jemnejšími vláknami sa získa hladší povrch,hrubšie valčeky s dlhšími vláknami vytvárajú povrch s výraznejšou štruktúrou.

Maľovanie valčekom je rýchlejšie ako maľovanie maliarskou štetkou, ale pri nanášaní farby valčekom na starší menej pevný náter môže dochádzať k odlupovaniu starého náteru a jeho nabaľovania na valček. Je vhodné namočiť valček asi na 2 až 3 hodiny do vody, aby zvláčnel a pred maľovaním vodu z valčeka vyžmýkať. Na maľovanie rohov a plôch okolo okien, dverí a pod. je vhodnejšie použiť menší valček alebo plochý štetec.

Valček sa namáča do špeciálnej misky s farbou asi z jednej tretiny, potom sa pohybom valčeka po plytkom konci misky farba rovnomerne rozprestrie po valčeku a odstráni sa jej prebytok. Iná možnosť je namáčať valček do nádoby s farbou, najlepšie oválneho tvaru, a farbu rovnomerne rozotrieť po celom valčeku pohybom po mriežke, doske, kartóne a pod.

Valčekom sa zvyčajne pracuje tak, že sa ďalší pruh nanáša kúsok vedľa predchádzajúceho, potom sa šikmými ťahmi farba rovnomerne rozprestrie a končí sa rovnobežnými ťahmi. Pri maľovaní stropu sa robia rovnobežné ťahy kolmo na stenu s oknami, podobne ako pri maľovaní maliarskou štetkou. Na stenách sa valček zvyčajne nasadzuje uprostred a po zvislom ťahu sa farba šikmými ťahmi rovnomerne rozprestrie a končí sa zvislými ťahmi. Finálne ťahy majú prekryť miesta nasadenia valčeka.

Striekanie

Výhodou striekania je rovnomerné prekrytie podkladu. Nevýhodou je zvyčajne väčšie postriekanie okolia a väčšie náklady na obstaranie, prípadne vypožičanie striekacieho zariadenia. Pre striekanie redších farieb, ako sú napr. hlinkové farby, je možné použiť ručnú striekačku. Farbu je zvyčajne potrebné zriediť a dobre prefiltrovať, aby neupchávala trysku.

Striekanie modernejších hustejších farieb si vyžaduje použitie striekacích pištolí s kompresorom. Pracovný tlak, veľkosť trysky a zriedenie farby sa volí podľa údajov výrobcu farby, prípadne aj návodu k striekaciemu zariadeniu. Je potrebné dodržať správnu vzdialenosť a rýchlosť pohybu pištole.

Ako na to?

  1. Odstránenie nepriľnavého náteru a očistenie celého podkladu.
  2. Napustenie miest bez starého náteru maliarskou farbou Balakryl Color zriedenou vodou v pomere 3:1 (3 diely farby a 1 diel vody) až 1:1, prípadne penetráciou podľa návodu na etikete. Doba schnutia 2 až 4 hodiny.
  3. Opravy nerovností (drobné prasklinky, trhlinky apod.) tmelom alebo sadrou.
  4. 1–2× maliarska farba Balakryl Color. Doba schnutia jednotlivých náterov 2 až 4 hodiny.